Phong Thủy Trần Nam

Xem phong thủy nhà ở theo tuổi vợ chồng chủ nhà

Khi chủ nhà đã chọn vị trí tốt nhất để xây nhà, điều quan trọng tiếp theo là chọn hướng nhà phù hợp với độ tuổi của chủ sở hữu. Tuổi của cặp đôi sẽ quyết định chọn hướng nào. Nhưng thông thường từ xưa, chọn hướng nhà nên xem tuổi chồng và trụ cột gia đình.

Nếu lựa chọn hướng nhà tốt sẽ làm cho phong thủy nhà ở ngày càng tốt hơn, làm cho chủ nhà may mắn có được nhiều tài lộc. Ngược lại, lựa chọn không tốt, đặc biệt là vi phạm điều cấm kỵ trong phong thủy, ngôi nhà bị ảnh hưởng xấu. Từ xưa khi chọn hướng nhà, người ta thường chia nhà và lứa tuổi để làm hai nhóm Đông - Tây để xem hướng nhà tốt nhất theo tuổi của chủ sở hữu.

Xem hướng nhà hợp tuổi để tốt cho làm ăn

Những người sinh ra ở CHẤN, TỐN, KHẢM, LY là người thuộc Đông Tứ Mệnh, và chỉ có thể chọn hướng tọa độ theo hướng Đông, Đông Nam, Bắc và Nam, đó là hướng của phương Đông mọi thứ đều tốt.

Những người sinh ra ở CÀN, KHÔN, CẤN, ĐOÀI là người của TÂY TỨ MỆNH, vì vậy họ chỉ có thể chọn hướng đi theo hướng TÂY BẮC, TÂY NAM, BẮC và TÂY

Nếu chọn ngược hướng thường sẽ làm ăn thất bại, dễ mặc bệnh, tử vong, nhiều tai họa.

Dưới đây là hướng hợp phong thủy nhà ở với từng phi cung

Nếu bạn thuộc LY trạch

Nam giới: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018 ...

Phụ nữ: 1931, 1940, 1949, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000.2009, 2018 ...

Ý nghĩa với từng hướng:

+ Đông Nam: Tài năng

+ Miền Nam: Phục vị

+ Tây Nam: Lục sát

+ Phương Đông: Tài năng

+ Phương Tây: Ngũ quỷ

+ Đông Bắc: Họa hoại

+ Miền Bắc: Tích lũy tiền

Nếu bạn thuộc KHẢM

Nam giới: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017 ...

Phụ nữ: 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986,1995, 2004, 2013 ...

Ý nghĩa của mỗi hướng với Khảm:

+ Đông Nam: Đông con cháu

+ Nam: Làm ăn tốt

+ Tây Nam: Tuyệt mệnh

+ Phương Đông: Đông con cháu

+ Phương Tây: Họa hoại

+ Đông Bắc: Ngũ quỷ

+ Miền Bắc: Phục vị

+ Tây Bắc: Lục sát

Xem phong thủy nhà ở theo tuổi vợ chồng chủ nhà

Nếu bạn là cung TỐN

Đàn ông: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014 ...

Phụ nữ: 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1989, 1998, 2007, 2016 ...

Ý nghĩa của hướng:

+ Đông Nam: Phục vị

+ Nam: Giàu

+ Tây Nam: Ngũ quỷ

+ Chính Đông: Phân phối tài liệu

+ Phương Tây: Lục sát

+ Đông Bắc: Tuyệt mệnh

+ Miền Bắc: Giàu có

+ Tây Bắc: Họa hoại

Nếu bạn là CHẤN

- Nam và nữ: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015 ....

Ý nghĩa của mỗi hướng:

+ Đông Nam: Được thăng chức, có nhiều con cháu

+ Miền Nam: Thăng tiến nghề nghiệp

+ Tây Nam: Họa hoại

+ Chính Đông: Phục vị

+ Phương Tây: Vận mệnh vĩ đại

+ Đông Bắc: Lục sát

+ Miền Bắc: Thăng tiến nghề nghiệp

+ Tây Bắc: Ngũ quỷ

Nếu bạn thuộc Đoài trạch

Đàn ông: 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 ...

Phụ nữ: 1038, 1947, 1956, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 ....

Ý nghĩa của người được định sẵn:

+ Đông Nam: Lục sát

+ Nam: Ngũ quỷ

+ Tây Nam: Phát huy vinh quang của tổ tiên

+ Phương Đông: Tuyệt mệnh

+ Phương Tây: Phục vị

+ Đông Bắc: Gia Đạo thịnh vượng và thịnh vượng

+ Tây Bắc: Phát huy vinh quang tổ tiên

Nếu bạn thuộc Cấn trạch

Đàn ông: 1938, 1947, 1956, 1965,1974,1983, 1992, 2001, 2010 ...

Phụ nữ: 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981,1990, 1993, 1999, 2002, 2008, 2011 ...

Ý nghĩa của mỗi hướng:

+ Đông Nam: Tuyệt mệnh

+ Chinh Nam: Họa hoại

+ Tây Nam: Nhà giàu

+ Phía đông: Lục sát

+ Phương Tây: Con cái thịnh vượng

+ Đông Bắc: Phục vị

+ Miền Bắc: Ngũ quỷ

+ Tây Bắc: Nhà giàu

Xem phong thủy nhà ở theo tuổi vợ chồng chủ nhà

Nếu bạn thuộc Khôn

Là những người sinh năm

Nam: 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013 ...

Nữ: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014 ...

Ý nghĩa từng hướng với Khôn:

+ Đông Nam: Ngủ quỷ

+ Phía Nam: Lục sát

+ Tây Nam: Phục vị

+ Chính Đông: Họa hoại

+ Phương Tây: Có thăng tiến

+ Đông Bắc: Có thăng tiến

+ Miền Bắc: Vận mệnh tuyệt đối

+ Tây Bắc: Vợ chồng hòa thuận

Nếu bạn thuộc Càn trạch

Đàn ông: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 ...

Phụ nữ: 1937, 1946, 1955, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018 ...

Ý nghĩa của số phận:

+ Đông Nam: Họa hoại

+ Miền Nam: Vận mệnh tuyệt vời

+ Tây Nam: Phú Quý

+ Phương Đông: Ngũ quỷ

+ Phương Tây: Sang trọng

+ Đông Bắc: Sang trọng

+ Miền Bắc: Lục sát

+ Tây Bắc: Phục vị

Xem hướng hợp với tuổi vợ chồng theo phong thủy nhà ở sẽ giúp chủ nhà tìm đúng hướng mang tiền, sức khỏe, may mắn ... Vì vậy, trước khi chọn hướng nhà, bạn nên biết những thông tin cơ bản để chọn được cho phù hợp nhất.

Các tin khác