Ấn Rồng Phong Thủy

Ấn Rồng Phong Thủy

450.000 VND

Đặt mua

Nhân Chứng Sống 

Vào ngày Thầy nam đi Khai Quang đền thờ Anh Hùng Trần Can ở xã Sồn thành huyện Yên thanh tỉnh Nghệ an và có nói chuyện Phong Thủy tướng số cho Ông Chín mến nghe và khuyên ông là tháng 2cho quân nghĩ đi vì thố điạ Chuyển mình sẻ có chuyện không