Bích Ngọc Tri Trung Khai Bạch Liên

Bích Ngọc Tri Trung Khai Bạch Liên

Vui lòng gọi...

Đặt mua

Bích Ngọc Tri Trung Khai Bạch Liên

Trang Nghiêm Sắc Ngộ Tự Thiên Nhiên 

Sanh Lai Cốt Cách Siêu Phàm Tục 

Chánh Thị Nhân Gian Đệ Nhất Tiên. 

 

Trần  thế yên vui vạn vật cầu .

Duy  chỉ tâm thành đạt đạo mau .

Trung  ngôn thành ngữ mà khó học .

Pháp  ở trong tâm chẳng ở đâu .

Danh  lưu hậu thế nhờ đức độ .

Hoà  thuận tại gia mới thành sư .

Thuận  thảo lưu ân cho tôn tử .

 

Bốn chín tri thiên vận cát hung .

1 / trên thế gian này muôn loài đều cầu mong yên ổn .

2/ ai có tâm đều có thần linh che chở.

3/ khổng tử dạy rõ ràng nhưng người học thường làm sai .

4/ nói làm thiện không bằng tự tay mình làm thiện .

5/ ai có đức có tâm thì có tiếng tăm thọ lão .

6/ Tề gia trị quốc bình thiên hạ .

7/ Cha me thuận hoà hiền lành thì để đức cho con cháu ....

 

7 hàng dọc với 7 vần ngang thành 49 ưng với thuyết Khổng tử 49 , 50.tuổi...

Còn từ 1-100 ., 1 tiểu nhi ấu trĩ là chưa biết gì .

15-27 tuổi là ngược đại mạch bạo .

30 tuổi tam thập nghi lập là biết yêu đương lập gia đình .

40 tuổi là tứ thập tri bất hoạt ít bị người lừa .

49-50 tuổi là ngũ thập tri thiên mệnh .

60 tuổi lục thập chế quan (đáo lão ) .

70 tuổi di thọ (thất thập cổ lai ) . 80 tuổi Mão thọ .

90 tuổi điệt thọ . 100 tuổi bách tuế vi kỳ .

Ngoài 100 tuổi hạc toán quy trù

 

Trần duy trung pháp danh HÒA THUẬN.,

Hòa hợp yên vui đến mọi nhà.

Thuận thiên hành sự an bách dân. /

 

Tam nguyên ;

1 nguyện cho tất cả chúng sinh trăm họ ai cũng

có cơm ăn áo mặc bình dị.

2 Nguyện Hòa hợp tất ca mọi gia đình HẠNH PHÚC an vui . Vợ chồng không đam mê tửu sắc xa vợ ,xa chồng bỏ mặc con thơ.