Lá Số Tử Vi / Cung Vợ Chồng

Lá Số Tử Vi / Cung Vợ Chồng

Vui lòng gọi...

Đặt mua

                                                      LÁ SỐ TỬ VI PHU THÊ

Chồng Nguyễn Văn A sinh 10 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 1988 Mậu thìn

Vợ Nguyễn Thị B sinh ngày 08 tháng 2 năm 1989 Ky TY

ới tháng 11

 

Phép chiếu tuổi mậu thìn 1988 

Chiếu Bát Quái nằm vào cung Doài

Luận ngũ hành thuộc đại làm mộc

_ Thờ  NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT độ mạng ( Trần Hưng Đạo và 4 vị tứ bất tử ) 

_ Tỳ sa môn thọ̣ mệnh

_ Dược sư như lai ban phúc đức

_ Long  thụ  bồ  tát  ban  trí  tuệ

 

VỢ  Nguyễn thị B sinh ngày 08 tháng 02 năm 1989

_ chiếu bát quái nằm vào cung Cấn

- luận ngũ hành thuộc đại lâm Mộc  .

_ Thờ  phổ  hien  bồ  tát  độ mạng

_ Địa tạng Bồ tát hộ mệnh

_ Hư   không Bồ Tát ban phúc đức

_ Đại thế chí Bồ Tát ban trí tuệ

 

_ Chiếu tiên thiên bát quái hiện quẻ chồng cung Đoài lấy vợ cung Cấn = Phúc đức .

_ Văn pháp ghi : phúc ấm trời cho , gia đạo vợ con yên ổn duyên nợ nồng thắm trọn đời .

 

_ Soi ngũ hành quẻ hiện : lưỡng mộc

_ Văn pháp ghi nhất y thực , thự vô cập . tiền bần hậu cát lợi

      nhưng phạm lưu hà lục long thì chồng ra đi trước vợ

 

_ Luận mùa cưới : cưới tháng 11 ( mùa đông )

     Được phú quý hưng vượng

 

Địa trạch làm nhà hướng tây nam 10 điểm ít bệnh tật làm ăn thuận lợi

Táo môn nên đạt về hướng tây hoặc đông bắc

 

     TỔNG QUÁT TỔI MẬU THÌN sinh ngày 24 .

Sinh vào ngày này có sao Thiên Hoàng chiếu mệnh không ở chổ cha mẹ sinh đi xứ khác lập nghiệp nên .

 

khắc vợ văn pháp ghi

xưa kia duyên nợ chẳng thành

Dù cho cố gắng bao đành sầu đau

thêm sầu số phận quản bao xem trong duyên nợ khắc hào phu thê

Mãng lo tranh đấu bộn bề

Trải qua bao đọ gia tề mới an

Bởi cho số hề chớ than

Kỳ sau mới định phần an gia đình

Nhớ vợ chồng phải chiều nhau từ lời ăn tiến
nói để phu phụ hòa gia đạo cát thành bằng không ( xích khẩu )

 


SINH THÁNG 7 Của năm Mậu Thìn là tháng Canh Thân


Sinh vào tháng này dễ ăn uống , ăn mặc đầy đủ, tính can đảm
Văn chương giỏi ,thi cử dễ đậu lấ khoa cho dù là văn hay vỡ, 
Ở xứ cha mẹ khó làm ăn, xa phương lập nhgiệp khá , có nghề khéo tay
Làm ăn có sản nghiệp lớn đựơc nhiều người kính trọng qúy nhân thương 
Làm ăn có sản nghiệp lớn ,sống lâu chơi anh em ban bè nhiều
Nhưng khó nhờ cậy sinh con khó bảo quản.

      XEM ANH EM:
Xét xem phúc số đệ huynh
Hao huynh tổn đệ khó mà đủ đông
Cho dù còn đủ khó trông
Anh em tứ xứ khó mong cậy nhờ
Xa rồi huynh đệ mong lung
Đến khi gặp cảnhchớ mong lụy phiền
Giờ đây mới biết tỏ bày
Thiên thai đã định ngày mai cảm phiền

    Căn Lành.
Số này sinh mệnh tha phương
Tu hành đắc qủa cò hơn người thường
Số này hay giúp nghĩa phương
Biết tu nhằn đức lo thường ngày sau
Chổ cha mẹ ở được nào
Gia đình xứ khác mới bề phú gia
Vợ chồng thứ nhất khắc hào 
Đời sau mới đặng vẹn bề gia trung.

      -( lúc có bệnh nên cầu tiên bà vào ngày  mạo và ngày dậu )

GIẢI BẠCH
Quẻ Quái định sẵ khi còn nằm trong bào thai, sinh vào năm nào 
Thì ứng Quẻ vào năm đó, theo tạo hoá Càn Khôn vũ trụ
Đồng thời hiện chiếu quẻ Hợp , khắc .Lành dữ báo cho mệnh 
Chủ biết hết cả cuộc đời như: niên cục là hàng năm,
Địa trạch ( đất ở )
Táo môn ( bếp nấu ăn)
Mùa cưới  vvvv

       Ở đây mạng chủ là tuổi Mậu Thìn:
Cung Đoài màu đỏ thì ứng với những năm   ;2026.  2027. 2028.  2043. 2044
Màu đỏ là tốt cần phát huy như thăng tiến , có tin vui, thêm người.


 Còn ứng với năm màu xanh là xấu như ;2014.  2015.  2023. 2024.  
2030.  2031.  2033.  2044. phải dè chừng lúc có họa thì chạ tinh cho sớm.
Xem Bat Quai Se Ro

thum


HUNG HẠN ĐÁO!
Cụ thể năm: 2018. 2024.  2030.  2036.phong tai nan giao thong.
Phúc lớn thì mất tiền của vô cớ

Hạn tứ cửu đến 48.  49 tuổi

Hạn phúc đức sàng sẩy : 57.  58. 63.  64 tuổi.Cập bệnh Lúc này độ an toàn mạng không cao
Vấn sư phúc số chạy tinh

Hạn tam tai 73 tuổi
Phúc ấm thì 72 tuổi xe tiên chờ ngỏ