Nhà Phạm Xuyên Tâm Sát. Và Cách Hóa Giải

Nhà Phạm Xuyên Tâm Sát. Và Cách Hóa Giải

Vui lòng gọi...

Đặt mua

 1. Tình huống nhà bị Xuyên tâm sát
 
-         Nhà bị Xuyên tâm sát là phía trước cửa chính ngôi nhà có vật hình trụ thẳng đứng, chẳng hạn như trụ điện, cột bảng giao thông, cây to án đối diện với cửa chính .Hoặc Trong nhà có các cữa thông nhau. Nhà phạm Xuyên tâm sát thì người sống trong ngôi nhà đó sẽ bị thương tật, mắc các bệnh về huyết quang, kiện cáo, thị phi, làm ăn kinh doanh thua lỗ.
 
                                                                                              
       Cách hóa giải nhà bị Xuyên tâm sát:
 
1.     Treo 1 gương tiên thiên bát quái lồi trước cửa nhà đối diện với cây to hoặc trụ điện… chiếu tới ( Gương phải được khai quang cẩn thận và chọn ngày giờ treo lên đúng vị trí) với những dòng năng lượng màu xám trắng di chuyển theo hình xoắn ốc sẽ cắt các tia khí đen rơi xuống và thanh lọc các tia khí màu xám trắng bay vào nhà.
2.   Kết hợp với gương Bát quái là treo THIÊN QUAN TỤ PHÚC lênh trước cửa nhà để chiêu phúc chiêu tài.  Trường hợp nhà có sân rộng thì đặt nhiều cây cảnh có tán lá rộng trước cửa nhà hoặc làm 1 đài phun nước trước cửa nhà (hạt nước và lá cây có tác dụng tách khí rất hiệu quả, làm cho các tia khí đen bị rơi xuống và các tia khí trắng tốt cho con người bay vào nhà).
3.     Đặt một đôi “tỳ hưu” tại hai góc cửa chính nhìn ra ngoài (tỳ hưu phải được khai quang và chọn vị trí đặt, ngày giờ đặt cẩn thận thì mới có tác dụng) sẽ hóa giải “sát khí” và “chiêu tài” về cho gia chủ.
4 treo rèm hạt gỗ và chuông gió để hoá giải2/  NHÀ PHAM THIÊN TRẢM SÁT:
Trước cửa đối diện với nhà minh có 2 nhà làm sát nhau  mà co khe hở chiếu đâm thẳng vào nhà mình, gọi là Thiên trảm sát. Còn nhà mình có Đốc nhà người khác đâm thẳng vào nhà . Và góc nhà  người khác hay mái đình đâm vào nhà mình gọi là Thiên Tiễn Sát. 

3    NHÀ PHẠM SÁT PHU: 
Nhà có đường lộ đâm thẳng vào nhà mình gọi là Đoãn Phu Sát. Thế này rất độc

4     NHÀ PHẠM SAO TỬ CHIẾU
5     NHÀ PHẠM LỤC SÁT:  
Nha phạm cung 3, 4, 5.  Nếu không hóa giải kịp thời và chạy tinh cho sớm thi người chồng đoãn thọ
CÁCH HÓA GIẢI?   Liên Hệ 0902378689

 

Vượng sơn, vượng hướng

Sau khi đã đo lấy độ hướng, xác định căn nhà thuộc sơn_ hướng nào, ta lập tinh bàn cho căn nhà. Nhìn vào 9 cung hướng của tinh bàn, nơi nào có số sơn hoặc hướng trùng với số đương vận thì gọi là cung vượng. Nếu là số của sơn thì nơi ấy gọi là sơn vượng. Nếu là hướng thì nơi ấy gọi là hướng vượng. Nếu sơn vượng ở toạ và hướng vượng ở hướng thì nhà ấy được gọi là nhà vượng sơn vượng hướng.
Nhà được vượng sơn vượng hướng (còn gọi là đáo sơn đáo hướng hay cách cục châu bảo tuyến) lại thêm hình thế phù hợp, tức phía trước trống thoáng hoặc có đường đi, phía sau có núi, đồi, nhà cao hoặc cây cao cộng thêm bố trí cổng cửa phù hợp thì vượng phát cả tài lộc lẫn nhân đinh.
“Thanh Nang Tự” viết: “Thức đắc âm dương huyền diệu lý, tri kỳ suy vượng sinh dữ tử. Bất vấn toạ sơn dữ thuỷ lai, thản phùng tử khí giai vô thủ”. Ý đoạn văn trên nói rằng: Phong thuỷ cần lấy vượng mà bỏ suy, phương vị có thể xu cát tỵ hung. Mà vượng sơn vượng hướng là “lấy vượng bỏ suy, đón sinh mà tránh sát”. Cho nên nhà cửa mà được vượng sơn vượng hướng thì không những có ích cho tài vận, sự nghiệp, mà còn có thể thúc đẩy sự hưng vượng về người, như đang hiếm muộn vào nhà này sẽ có con, nhà doanh nghiệp có nhiều cộng sự giỏi, …
Các nhà được vượng sơn vượng hướng trong các vận:
1-) Vận 1: Không có
2-) Vận 2: Có 6 nhà
_ Toạ Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ
_ Toạ Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ
_ Toạ Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ
_ Toạ hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ
_ Toạ mùi hướng sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ
_ Toạ Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
3-) Vận 3: Có 6 nhà
_ Toạ Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
_ Toạ Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ
4-) Vận 4: Có 6 nhà
_ Toạ Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ
_ Toạ Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ
_ Toạ Khôn hướng Cấn. Hướng nhả ở 42 đến 48 độ
_ Toạ Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ
_ Toạ Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ
_ Toạ Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
5-) Vận 5: Có 12 nhà
_ Toạ Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
_ Toạ Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ
_ Toạ Ngọ hướng Tý. Hướng nhà ở 357 đến 3 độ
_ Toạ Tý hướng Ngọ. Hướng nhà ở 177 đến 183 độ
_ Toạ Đinh hướng Quí. Hướng nhà ở 192 đến 198 độ
_ Toạ Quí hướng Đinh. Hướng nhà ở 192 đến 198 đô
_ Toạ Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ
_ Toạ Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ
6-) Vận 6: Có 6 nhà
_ Toạ Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ
_ Toạ Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ
_ Toạ Khôn hướng Cấn. Hướng nhả ở 42 đến 48 độ
_ Toạ Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ
_ Toạ Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ
_ Toạ Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
7-) Vận &: Có 6 nhà
_ Toạ Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
_ Toạ Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ
Biểu tượng cảm xúc glasses Vận 8: có 6 nhà
_ Toạ Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ
_ Toạ Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ
_ Toạ Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ
_ Toạ hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ
_ Toạ mùi hướng sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ
_ Toạ Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
9-) Vận 9: Không có ./