Nữ Mậu Kỷ thờ Phật Bà Quan Thế Âm độ mạng ! Nam thờ Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Nữ Mậu Kỷ thờ Phật Bà Quan Thế Âm độ mạng ! Nam thờ Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần Hưng Đạo

2.100.000 VND

Đặt mua

THIÊN THỦ THIÊN NHẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 

 

 

PHẬT BÀ TRĂM TAY NGHÌN MẮT.

 

Sự tích Phật Bà Trăm Tay Nghìn Mắt (Quan Âm Chuẩn Đề)  là một vị Quan Âm trung hiếu vẹn toàn

          Hạ phàm là vị công chúa có tên thật là: Diệu Thiện là công chúa thứ 3 của Vua Sở Trang Vương thời Xuân Thu

Từ nhỏ đã ham mê kinh Phật một lòng làm việc thiện lo cho dân bớt khổ, lớn lên công chúa Diệu Thiện không tính chuyện chồng con nên Sở Trang Vương bắt nhốt và tìm mọi cách làm cho công chúa hoàn tục nhưng đều không được. Vì không nghe lời cha mãi mê kinh Phật nên vua ra lệnh trảm, thân là công chúa nên không ai dám trảm, nên vua ban kiếm báu để tự giận, lúc công chúa Diệu Thiện đâm kiếm vào người thì tự nhiên kiếm gãy ra thành từng mãnh nên vua cha bắt lưu đày ra đảo Hiêu Sơn và ban thuốc độc, khi công chúa uống thuốc độc xong hồn phách đi xuống Địa Minh Vương và Thập Diện Minh Vương mời Quan Âm Diệu Thiện thuyết pháp và phóng xá địa ngục năm đó.

Nên Diêm Vương nói không có sổ lưu tên của Diệu Thiện nên đã cứu sống đưa lên mặt biển và được Phật Tổ ban cho một đài sen nổi trên mặt biển kế hòn đảo, người dân đi đánh cá thấy có người nổi trên mặt nước và đã tụng niệm cho trời yên biển lặng để người dân đi đánh cá, cho nên người dân thường viếng vào thắp hương và lập bàn thờ, khi nghe tin đồn vua cha Sở Trang Vương bị bệnh thịt thối gần hết, lúc đó có Đức Phật hoá thân và bảo với Diệu Thiện. nếu ngươi muốn cứu được cha phải móc lấy một con mắt và một cánh tay, luyện thành đan dược lúc đó mới cứu được cha ngươi. Diệu Thiện không giận cha chuyện xưa đã đày ải mình mà Diệu Thiện làm theo lời chỉ bảo chặt tay, móc mắt, luyện linh đan gửi về nhà vua uống.
                                                                   

Sau khi Sở Trang Vương uống xong thì hết bệnh sống được thêm 3 năm nữa. Sau khi Sở Trang Vương khỏi bệnh vua hỏi các vị thần, thuốc tiên lấy ở đâu mà hiệu nghiệm, thì mọi người cho biết rằng đó chính là con gái của vua đã đi đày năm xưa chặt tay, móc mắt, luyện linh đan cho nhà vua uống, cảm động trước tấm lòng của con gái, nhà vua đi ra đảo, lúc nhà vua tới nơi thì Quan Âm Diệu Thiện đã tu thành chánh quả ngồi niết bàn nhưng thiếu 1 mắt 1 tay, cảm động trước tấm lòng đó, Vua Sở Trang Vương sai thợ giỏi nhất tạc tượng thêm tay thêm mắt cho đủ, nhưng lệnh truyền người làm lại sai đã tạc thêm rất nhiều tay và nhiều mắt, khi vua biết chuyện vậy vua bảo là tượng đẹp nhưng e cũng là ý trời nên giữ nguyên tượng như vậy và thờ cho đến nay.

Và còn 18 tay sử dụng 18 binh khí là do 18 tên cướp được quan âm diệu thiện phát sinh tịnh độ cải tà quy chính sau này thành Thập Bát La Hán còn tên gọi Thiên Thủ - Thiên Nhãn

Tên thật là Quan Âm Diệu Thiện

 

Trần Duy Trung sưu tập kinh dịch

Ngày vía Quan Âm là:

19 tháng 02 AL

19 tháng 06 AL

19 tháng 09 AL