Thái Sơn Thạch Cảm Đương

Thái Sơn Thạch Cảm Đương

400.000 VND

Đặt mua

Thái Sơn Thánh Mẫu Hộ Cả Gia Đình

Trần  thế yên vui vạn vật cầu .

Duy  chỉ tâm thành đạt đạo mau .

Trung  ngôn thành ngữ mà khó học .

Pháp  ở trong tâm chẳng ở đâu .

Danh  lưu hậu thế nhờ đức độ .

Hoà  thuận tại gia mới thành sư .

Thuận  thảo lưu ân cho tôn tử .


Bốn chín tri thiên vận cát hung .

1 / trên thế gian này muôn loài đều cầu mong yên ổn .

2/ ai có tâm đều có thần linh che chở.

3/ khổng tử dạy rõ ràng nhưng người học thường làm sai .

4/ nói làm thiện không bằng tự tay mình làm thiện .

5/ ai có đức có tâm thì có tiếng tăm thọ lão .

6/ Tề gia trị quốc bình thiên hạ .

7/ Cha me thuận hoà hiền lành thì để đức cho con cháu ....

 

7 hàng dọc với 7 vần ngang thành 49 ưng với thuyết Khổng tử 49 , 50.tuổi...

Còn từ 1-100 ., 1 tiểu nhi ấu trĩ là chưa biết gì .

15-27 tuổi là ngược đại mạch bạo .

30 tuổi tam thập nghi lập là biết yêu đương lập gia đình .

40 tuổi là tứ thập tri bất hoạt ít bị người lừa .

49-50 tuổi là ngũ thập tri thiên mệnh .

60 tuổi lục thập chế quan (đáo lão ) .

70 tuổi di thọ (thất thập cổ lai ) . 80 tuổi Mão thọ .

90 tuổi điệt thọ . 100 tuổi bách tuế vi kỳ .

Ngoài 100 tuổi hạc toán quy trù


Trần duy trung pháp danh HÒA THUẬN.,

Hòa hợp yên vui đên mọi nhà.

Thuận thiên hành sự an bách dân. /


Tam nguyên ;

1 nguyện cho tất cả chúng sinh trăm họ ai cũng

có cơm ăn áo mặc bình dị.

2 Nguyện Hòa hợp cho tất ca mọi gia đình HẠNH PHÚC an

vui . chồng không đam mê tửu sắc xa vợ bỏ mặc con thơ. Vợ