Thiềm Thừ PhongThủy - Truyền Thuyết Về Thiềm Thừ

Thiềm Thừ PhongThủy - Truyền Thuyết Về Thiềm Thừ

450.000 VND

Đặt mua

Truyền thuyết về Thiềm Thừ 

 

Thiềm thừ vốn là cóc tinh , đi lại bằng 2 chân và chân sau đựơc sử dụng như 1 cánh tay. Chuyên ăn cắp vặt , 1 hôm vào nhà của Lưu Hải Tiên Ông láy đồ và bị tiên ông bắt gặp. vì khâm phục tài đức của tiên ông nên sau này nguyện đi  theo tiên ông chu du thiên hạ tỏa đi muôn ngả giúp đỡ người nghèo khổ bằng cách nhả tiền cho họ. Thiềm Thừ xuất hiện ở gần nhà ai, thì đó là sự báo tin gia chủ nhà ấy sẽ nhận được sự giàu có . Và  báo mộng cho người nghèo nơi mà trước đây mình cất dấu tiền bạc giúp dân thóat nghèo . Vì vậy, Thiềm Thừ được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài . Người đời mới đúc tượng thiềm thư bằng đồng giống như trong giấc mơ . và đặt nhìn về hướng tây. Vì theo phong thủy  hướng tây thuộc kim tượng trưng cho tiền bạc .  và sau này còn đúc thêm dãy sao đại hùng trên lưng tượng trưng cho sự may mắn . Và Thiềm Thừ ngồi trên Bát Quái ý nghĩa để  trừ  tà ,đem về may mắn cho gia chủ .!