Trần Nam Tiên Sinh .Phong Thủy Tả Ao

Trần Nam Tiên Sinh .Phong Thủy Tả Ao

Vui lòng gọi...

Đặt mua

(  ĐẠO  CAO  LONG HỔ PHỤC 
  ĐỨC  TRỌNG  QUỶ  THẦN  KINH ) 

 Người  đời thường nói -chỉ sợ đau bệnh chứ không sợ chết
 Vậy mà gần ngưng thở lại gọi bác sĩ cấp cứu !  
 
 
Đây là 1 số bùa trừ tam xa.  Trùng tang.  Trùng phục .  Trùng  mùa 
Trấn bùa để trừ họa. Trường hợp xét thấy nặng hơn thì phải sử 
dung bài CẤM CHỈ THIÊN ĐỊA HOÀN PHÚC DI THƯ
của cụ Tả Ao Tiên Sinh mới yên chuyện ! 

 XUÂN NGƯU HẠ THỬ BẢO CHO HAY.  
THU TUẤT ĐÔNG HỔ BỐN NGÀY ẤY.
NÀO AI BIẾT ĐƯỢC BẢO NGƯỜI HAY.

TRẦN DUY TRUNG

      
Thánh Ngôn :
Kỳ thánh một cuốn gọi thiên thơ
Khai đạo muôn năm trước định giờ

Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Thầy hiệp các con lại một nhà
Nam bắc cùng rồi ra ngoại quốc
Chủ quyền chơn đạo một mình ta

Ngươn hạ tam kỳ đáo thượng nguyên
Thiên khai huỳnh đạo, địa Nam tiền
Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng 
Đài tại Nam phương đạo thống truyền 

Năm qúy đua cờ pháo ngựa qua
Hai vua một gánh gửi vai bà
Trời Nam có thể cây sơn cấm 
Đất Bắc còn vang gót đính ba
Con thú một sừng binh mới gặp 
Cái người một mắt đá chưa ra
Bao giờ Nhật Nguyệt vầy gương sáng 
Bốn biển âu ca hiệp một nhà 

Tổ sư Thái Thượng đức ông
Ra tay dẫn độ dày cong giúp đời

Thường lo tu luyện bấy lâu nay
Chuông Đạo từ đây đã gặp Thầy 
Một chức giáo dân tua lánh lĩnh 
Làm cho đời tệ hóa ra hay

Dạy trẻ con toan trước dạy mình 
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh
Đạo Đời tua biết đời rằng trọng 
Một điểm quang minh một điểm linh!