Vận Mệnh Tuổi  Hợi

Vận Mệnh Tuổi Hợi

450.000 vnd

Đặt mua

TUỔI NAM QUÝ HỢI THỜ TỬ VI ĐẠI ĐẾ ĐỘ MẠNG

NỮ THỜ CỬU THIÊN HUYỀN NỮ ĐỘ MẠNG

 

TUỔI NAM:  KỶ HỢI

Thờ TRẦN HƯNG ĐẠO  Độ Mạng

Tản Viên Sơn Thánh  BAN SỨC MẠNH

Phù Đổng Thiên Vương  BAN PHÚC

Chử Đồng Tử    BAN TRÍ TUỆ

Liểu Hạnh Công Chúa   BAN THỌ

 . Nư thơ BỒ TÁT đô mang.