Vận Mệnh Tuổi  Tý. 8x13

Vận Mệnh Tuổi Tý. 8x13

350.000 vnd

Đặt mua

TUỒI GIÁP TÝ THỜ / QUAN THÁNH ĐẾ ĐỘ MẠNG.

TRẦN HƯNG ĐẠO BAN THỌ MỆNH

PHẬT DI LẶC BAN CHO TRÍ TUỆ

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT BAN PHÚC

NỮ THỜ THIÊN THỦ THIÊN NHẠN QUAN ÂM BỒ TÁT ĐỘ MẠNG 

Tài sao phải đúc tỳ hưu bằng đồng mới tốt và hiệu nghiệm hơn cả : vì đồng thuộc kim và chiêu tài lộc có nghĩa tiền bạc. nếu đặt đúng vị trí thì càn phát huy hết tác  dụng về phong thủy.
còn Tỳ hưu không nên sử dụng bằng gỗ khắc kị, và đá thì búa  đập đá vở không khắc nhập được