Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn Năm 2018

Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn Năm 2018

68.000 VND

Đặt mua

 TRÊN SỬ DUNG BÔNG MÀU ĐỎ TƯƠNG TRƯNG CHO TRỜI

 GIỚI KẾT HỢP BÔNG MÀU VÀNG TƯỢNG TRƯNG CHO ĐỊA  [ THỔ MỚI SINH KIM ]

 CHÍNH DỬA LÀ TIỀN CHÚNG TA SỬ DỤNG LÀ NHÂN

 Như vậy thổ mới sinh kim mạnh được . 

Mới có câu.  ( Thổ Năng Sanh Bạch Ngọc . Đất Khá Xuất Hoàng Kim  )  ,còn làm bông màu đỏ giới thì thành hỏa khí xung thiên .hoa sẻ tiêu diệt kim không tốt