Xem Tử Vi Trọn Đời Tuổi Thân

Xem Tử Vi Trọn Đời Tuổi Thân

Vui lòng gọi...

Đặt mua

SỐ TỬ VI TUỔI Giáp Thân

TỔNG QUÁT TUỔI  : - Sinh 4giờ ngày 27/03/2004
- Được Phật Như Lai .
ban thọ
- Quan Thánh Đế       độ mạng
- Đại Thế Chí Bồ Tát   ban phúc
- Đức Diệu Quan Âm   ban trí tuệ....   ( đề phòng nước)

CHIẾU BÁT QUÁI nằm vào Cung Khôn. LUẬN NGŨ HÀNH thuộc Mạng Thủy
Tính hiền từ  vui vẻ thông minh thư thái nhàn hạchết hụt 1 lần,  ít cậy nhờ thân tộc , lấy vợ sai cung quẻ thì 2vợ ,

40 tuổi sự nghiệp nên 65tuổi bệnh nặng khó qua , nhờ vào phúc đức qua đựoc thọ 70 tuổi

            TỔNG LUẬN TUỔI
Sinh vào giờ này phạm ( kim xà thiểt toản)  lúc sơ sinh khó bảo quản

Sinh Ngày 27 có sao Thiên Phụ chiếu mệnh .Số làm ăn khá thich choi bạn bè nhiều ,

 sống lâu phải có hiếu với phụ mẫu bằng không bị bắt giam 1 lần

 Sinh tháng 3  năm Giáp thân là tháng Mậu thìn. 
Sinh vào tháng này ăn mặc đầy đủ, tứơng mạo sang trong tay chân mau lẹ thích đi đây đó có nghề nghiệp giỏi,

 sống gần người sang trọng , khắc vợ con. Sống buông thả thì hay gặp tai nạn tuổi nhỏ làm ăn không có dư

36 tuổi bắt đầu sụ nghiệp phát triển sự học thông minh nhưng chỉ lấy khoa bậc trung mà thôi .

Gặp năm mùi thi đạt khoa cao rang danh, thi kỳ nhì cần cù thì bảng đề chói rạng .

có số văn chương giỏi ăn nói lưu loát sự học về sau rất thịnh vượng

Lúc mới simh khó bảo quản đề phòng đến 12 tuổi , có hạn 21 và 30 tuổi

Sáng trí thông minh hiểu việc đi xứ nào cũng có tài lời sừ nghiệp thịnh vượng

Số chơi anh em bạn bè nhiều , làm ăn sự nghiệp làm nên có nhà cửa đầ đủ tiền tài

 

XEM ANH EM TRONG NHÀ. văn pháp ghi ;

Đoán xem số phận anh em

Bơ vơ lật lạ nghĩa tình là đây cha mẹ sinh dưỡng ngõ hầu

Đôi ba cốt nhục một bầu hồi sinh

Mỗi người một tính không lành

Điều riêng tâm ý cạnh tranh bất hòa

Một mình lo tính gần xa

Đến sau mới được thất gia được nhờ!

 

 - DUYÊN CHỒ VỢ. văn pháp ghi ;

Tơ hồng nguyệt lão ông ơi

Vợ chồfng nghĩa trọng tình thân

Phận ta khắc vợ vương lâm cho nàng

Căn duyên mù tịt lỡ làng

Khi tan khi hiệp phải đi hai đường

Trước rồi ghẹo nguyệt trêu ong

Đời sau lại hiệp bởi vì đa đoan

Vợ chồng mới được bình an

Rồi sau xây dựng một nhà hòa vui

 

CUNG KHÔN

Số này tu hành tận tam làm thiện thì được phúc đức hơn người thường , biết giúp đỡ người cơ nhỡ ,

 khá tu nhân đức thường lo về sau Chỗ cha mẹ ở không xong ,gia đình xứ khác mới mong phát tài ,

Tu nhân tích đức vợ chồng hợp cung quẻ địa trạch tốt điệt thọ ( phúc đức đẹp ) thọ 90 tuối khi thác gặp điều các con

nếu không tu tâm làm thiện làm phúc thì bị bệnh mất trên đường về

CÓ BỆNH NÊN; cầu tiên bà cứu bệnh vào ngày sửu và ngày mùi ngày có trăng thì càng tốt

 

                      DUYÊN TÌNH ;

Mình tuổi giáp thân CUNG KHÔN MẠNG THỦY nên lấy vợ đội tuổi sau.

Lấy vợ cùng tuổi giáp thân ; văn pháp ghi tiền bần hậu phú quý  ,

 cưới vào mùa xuân đại cát lợi , cưới vào mùa thu hảo phụ mẫu

Lấy vợ tuổi quí mùi;  văn pháp ghi đa tử tôn tăng tài tiến lộc  tiền bần hậu phú quí ,

 cưới mùa xuân đại cât lợi , cưới mùa hạ vợ chồng hay cãi nhau ,

cưới mùa thu nhà ở hướng nam thì quả phụ ,

cưới vào mùa đông hao tài vật bại tử tôn bình thường có con khó nuôi

 

Lấy tuổi mậu tý;  tiền bần hậu tranh hùng cưới mùa xuân tử tôn cát lợi có danh dự và quyền thế ,

cưới mùa hè vợ con hay đau yếu ,cưới mùa thu ...vvv

Lấy tuổi sửu;  về sau khó nhờ con

       

GIẢI BẠCH ;

quẻ quái này định sẳn khi mạng chủ còn nằm trong bào thai , sinh năm này thì ứng cung ,

 mạng vào năm đó đi cùng niên cục năm này qua năm khác vận hành theo cổ máy CÀN KHÔN 

đông thời chiếu hiện quẻ quái  lành dữ báo cho mạng chủ biết .

ở đây mạng chủ màu đỏ khi gặp màu đỏ thì hợp cung cần phát huy để  thăng tiến .           

 khi gặp năm màu xanh thì khắć kị địa trạch, phu thê , niên cục táo môn cũng vậy nhìn biểu đồ BÁT QUÁI dưới đây sẽ rõ ; 

 thum  

   Hung hạn đáo

14 ,15 , 32, 33 tuổi phòng tai nạn, mất của

Hạn tứ cửu 47 , 48, 50 tuổi

Hạn phúc đức sàn sẫy  68 , 69 tuối cập bệnh nặng khó qua ,lúc này phải chạy tinh cho sớm

Vận Mệnh : Tuoi than

 Gặp năm tý mọi sự được hanh thông
Gặp năm sưủ nhờ sao Thiên Hỷ , Nguyệt Đức chiếu nên ít hao tổn
Găp năm Dần dịch mã hao tổn khó nhọc
Gặp năm mạo có sao tử vi chiếu  tốt lành
Gặp năm thìn binh thường thi khó đậu
Gặp năm tỵ có phúc tinh chiếu tốt nhưng phòng vạ miệng
Gặp năm ngọ mệnh phạm thiẽn cẩu phải cẩn thận
Gặp năm mùi gia vần không tốt ,nẽn cầu yên
Gặp năm dậu vui qúa hóa buồn .cẩn thận trai gái
Gâp năm tuất  tự thủ thì hơn
Gặp năm hợi Có thể tán taì. Thi đỗ nữ vu quy 

  TRAN DUY TRUNG