Tin tức

Ngũ Quyết Phong Thuỷ Cổ Truyền

Phong thủy

 •  ĐỊA LÝ NGŨ QUYẾT THỦY PHÁP CỔ TRUYỀN 
  (Chuyên đề Thủy pháp Tam hợp – Tài liệu phong thủy cổ truyền)
  * Thuỷ cục long thuỷ sinh vượng tứ cách:
  Thuỷ quy Ất địa Tý long lai,
  Khôn hướng Càn sơn vị quế hoè.
  Phong tủng Càn cung Ất thuỷ khứ,
  Khôn long Nhâm hướng phúc đa tài.
  Tân long nhâm thuỷ quy Tốn vị,
  Ất hướng phùng chi quan lộc suy.
  Đinh hướng Nhâm long quý cực phẩm,
  Càn sơn Càn thuỷ Tốn vị quy.
  * Mộc cục long thuỷ sinh vượng tứ cách:
  Long Giáp Cấn phong hướng triều Càn,
  Thuỷ phóng Đinh phương xuất trạng nguyên.
  Cấn phong Giáp hướng long lai Càn,
  Sinh thuỷ xuất Đinh phúc miên miên.
  Quý long Giáp thuỷ hướng Khôn lưu,
  Đinh hướng vi tôn xuất vương hầu.
  Tân hướng Giáp long xuất đỉnh giáp,
  Cấn sơn Cấn thuỷ diện Khôn lưu.
  * Hoả cục long thuỷ sinh vượng tứ cách:
  Bính long Cấn hướng thuỷ lưu Tân,
  Tốn khởi văn phong bộ thanh vân.
  Long Cấn Tốn sơn Tân thuỷ khứ,
  Hướng triều Bính Ngọ phúc phong vanh.
  Mộ phùng Tân hướng Ất long kết,
  Thuỷ xuất Càn phương phúc thọ tăng.
  Quý hướng Bính long đa phú quý,
  Giai duyên Tốn thuỷ xuất Càn môn.
  * Kim cục long thuỷ sinh vượng tứ cách:
  Canh long quý khố Tốn triều tông,
  Khôn vị cao phong tể tướng công.
  Long Tốn phong Khôn Canh hướng lập,
  Quý phương phóng thuỷ phúc vô cùng.
  Đinh long Cấn khố tòng Canh đáo,
  Quý hướng lập doanh vị lục khanh.
  Canh long Ất hướng Khôn sơn thuỷ,
  Quy Cấn do lai phúc thọ tăng.
  + Thuỷ cục:
  Tý long Khôn hướng, thuỷ xuất Ất, cát;
  Khôn long nhâm hướng, thuỷ xuất Ất, cát;
  Tân long Ất hướng, thuỷ xuất Tốn, cát;
  Nhâm long Đinh hướng, thuỷ xuất Tốn, cát.
  + Mộc cục:
  Giáp long Càn hướng, thuỷ xuất Đinh, cát;
  Càn long Giáp hướng, thuỷ xuất Đinh, cát;
  Quý long Đinh hướng, thuỷ xuất Khôn, cát;
  Giáp long Tân hướng, thuỷ xuất Khôn, cát.
  + Hoả cục:
  Bính long Cấn hướng, thuỷ xuất Tân, cát;
  Cấn long Bính hướng, thuỷ xuất Tân, cát;
  Ất long Tân hướng, thuỷ xuất Càn, cát;
  Bính long Quý hướng, thuỷ xuất Càn, cát.
  + Kim cục:
  Canh long Tốn hướng, thuỷ xuất Quý, cát;
  Tốn long Canh hướng, thuỷ xuất Quý, cát;
  Đinh long Quý hướng, thuỷ xuất Cấn, cát;
  Canh long Ất hướng, thuỷ xuất Cấn, cát.
  phong thủy gia Trần Nam
   

Các tin khác