Tin tức

Phép quản cổ truyền Dân gian Á Đông xưa rất quan tâm đến nghi thức an táng cho người vừa mới mất. Người xưa cho rằng người ruột thịt vừa mất có ảnh hưởng tốt, xấu tới những người thân cùng huyết thống đang sống. Do vậy, họ có nhiều nghi thức tế lễ, an táng cho người mới ra đi vào cõi vĩnh hằng. Một trong những nghi lễ quan trọng hàng đầu đó là tính xem tuổi, tháng, ngày, giờ của người mất có hợp với quy luật cuộc đời của “chính họ” hay không. Dựa vào tuổi của người mất và ngày, tháng, giờ mất của họ để tính xem: người đó có được “nhập mộ” hay gặp phải “thiên di”, “trùng tang”.

-“Nhập mộ”: là người mất “ra đi” và được “nằm xuống” vĩnh viễn , không còn vương vấn trần ai. Thể hiện sự an lành, yên nghỉ. Chỉ cần một “nhập mộ” của tuổi hoặc tháng, ngày giờ là được coi là tốt.

  - “Thiên di”: là dấu hiệu ra đi do “trời định”, người mất lúc đó được trời đưa đi. Sự ra đi này nằm ngoài mong muốn của người mất, nhưng cũng là hợp với lẽ trời.
- “Trùng tang”: là dấu hiệu ra đi không hợp số phận, không dứt khoát, có nhiều ảnh hưởng tới người ở lại. Theo quan niệm xưa, nếu gặp phải trùng tang mà không có “nhập mộ” nào thì cần phải mời người có kinh nghiệm làm lễ “trấn trùng tang”.
        CACH TÍNH TRÙNG TANG VÀ NHẬP MỘ NHƯ SAU :
-Dùng 12 cung địa chi trên bàn tay để tính. Nam khởi từ Dần tính theo chiều thuận, Nữ khởi từ Thân tính theo chiều nghịch. 

- Bắt đầu là 10 tuổi, cung tiếp theo là 20 tuổi, … tính đến tuổi chẵn của tuổi người mất. Sau đó cung tiếp theo là tuổi lẻ tính đến tuổi của người mất, gặp ở cung nào thì tính là cung tuổi. 
- Từ cung tuổi, tính tháng 1 đè lên cung tuổi  tính lần lượt đến tháng mất, gặp cung nào thì cung đó là cung tháng. 
- Từ cung tháng, tính ngày 1, tính lần lượt đến ngày mất, gặp cung nào thì tính cung đó là cung ngày.
- Từ cung ngày, tính là giờ tý, tính lần lượt đến giờ mất, gặp cung nào thì tính cung đó là cung giờ.

Nếu các cung tuổi, tháng, ngày, giờ gặp các cung:
- Dần - Thân - Tị - Hợi thì là gặp cung Trùng Tang
- Tý - Ngọ - Mão - Dậu thì là gặp cung Thiên Di
- Thìn - Tuất - Sửu - Mùi thì là gặp cung Nhập Mộ.
-  Chỉ cần gặp được một cung nhập mộ là coi như yên lành, không cần phải làm lẽ trấn trùng tang.

Ví dụ: Tính cho cụ ông mất giờ Tý, ngày 3, tháng 3 thọ 83 tuổi. 
Cụ ông Khởi từ cung Dần tính chiều thuận: 10 tuổi ở Dần, 20 tuổi ở Mão, 30 tuổi ở Thìn… 80 tuổi ở Dậu, đến tuổi lẻ 81chồng lên cung Dậu, Tuất 82,  Hợi 83. 
  Vậy cung tuổi là cung Hợi là cung ( Trùng Tang )

Tính tiếp tháng 1 là cung Hợi,  tháng 2 là cung Tý.   tháng 3 là cung Sửu vậy cung tháng là cung Sửu .Là được (1 Nhập Mộ )
Tính ngày mồng 1 là cung Sửu,  mồng 2 là cung Dần, Thì mồng 3 là cung Mạo , vậy cung ngày là cung   (Thiên Di.  )
Tính tiếp cho giờ, giờ tý tại cung Mạo  , vậy cung giờ là cung Mạo.  Vậy Lại Là cung( Thiên Di )
Như vậy cụ ông có 1 cung (Nhập Mộ ) như vậy không phải Trấn Yểm ! 

Nếu tính Bà B thì tính ngược lại : Bà B được ngày mồng 3 tai cung Mùi được ( 1 Nhập Mộ) giờ Tý Tại cung Mùi là được ( 1 Nhập Mộ ) nữa 
Như  vậy Bà B được 2 (Nhập Mộ )
 
TƯỠNG NHỚ MẸ HIỀN
Kỷ niệm chơn linh được phụng thờ
Niệm tình thân mẫu kết thành thơ
Một thân giữa chốn đời cơ cực
Trăm đắng ngàn cay ,dạy trẻ khờ
Năm tám ba mẹ xa con cháu
Từ đường con cháu nguyện phụng thờ 
Hửu xóm tình làng. tình thân tộc 
Hương đạo trăm năm chẳng nết dơ
Qui hồi cựu vị khi con vắng 
Người đã âm thầm biệt trẻ thơ 
Hiền nhân hiếm thấy nơi trần thế 
Mẫu mực gương trong trẻ phụng thờ 

Trần Duy Trung 

Các tin khác